FLATMÄSTERSKAPET 2013
Uppdaterad:
2013-08-17
kl 11:12
HEM

LÅNGTIDSSTUDIE AV EN ÅRSKULL

                               

FRK och HGG (Hund Genetik Gruppen) har ett samarbetsprojekt som är indelat i tre olika delstudier. Den första, Delstudie 1 är en unik långtidsstudie som ska kartlägga hälsan hos en årskull. Syftet med denna långtidsstudie är att ge oss svar på hur vår ras mår, vad den drabbas av och vad vi ska fokusera på framöver avseende hälsa och sjukdomar. Förhoppningen är att kunna bryta den negativa trend och statisktik som vi har idag med bland annat mycket tumörer/cancer vilka kan leda till för tidiga dödsfall.

 

De valpar som föddes under 2012 inbjuds och uppmanas att delta i studien. Resultatet av denna studie ska förhoppningsvis vara att hitta vilka gener som kodar för olika sjukdomar och därmed kunna utarbeta gentester för sjukdomar som drabbar vår ras idag men även finnas som kunskapsbank att söka i för sjukdomar som kan bli problem framåt i tiden. Studien är även tänkt som en kartläggning av rasens allmänna hälsoläge. Vad drabbas våra hundar av? Vilka sjukdomar eller åkommor ska vi fokusera på framöver?

 

För att kunna genomföra detta behövs en biobank bestående av blodprover av alla deltagande hundar samt tillhörande hälsostatus som uppdateras under hundens liv. Denna fås genom att hundägaren med jämna mellanrum får fylla i en enkät via webben som FRKs avelsråd tar emot och sammanställer. Informationen går vidare till HGG.

 

Det är rasens hälsoläge som är viktigt, individers uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt av ett begränsat antal personer som följer SKK:s etiska riktlinjer som finns för avelsråd.

 

De av er som har en hund född 2012 och anmäler sig att delta förpliktigar sig att svara på årliga enkäter samt lämna ett blodprov. Blodprovet tas på hunden tidigast vid 6 månader ålder, tex i samband med vaccinering hos veterinären. Enkäterna besvaras via webben eller per brev om det är enklare. Den första är mer omfattande, därefter kommer enklare uppdateringar av hundens hälsa att efterfrågas årligen (sköts automatiskt via email) och en mer utförlig uppföljning vart tredje år. Även denna sköts automatiskt via email (webbaserad enkät) och är inget som hundägaren behöver hålla reda på själv. Om en allvarligare sjukdom eller dödsfall drabbar hunden så ombeds ägaren att rapportera detta direkt.

 

Avelsrådet kommer fortlöpande att rapportera om hur projektet framskrider och de resultat som uppnås.

 

Nu kan ni passa på att ta blodprovet kostnadsfritt på plats under FM helgen.

                                                                                 

Nedan finner ni en sammanställning av hur man går tillväga för att delta:

 

1.      Blanketten ”Biobanksmedgivaravtal” finns vid provtagningsstationen. Fyll i den första delen av medgivaravtalet och lämna till personalen på plats som tar blodprovet på hunden. Blodprovet skickas direkt till biobanken hos SLU enligt instruktionen i blanketten. Kom ihåg att ta med stamtavlan.

2.      När ni har tillgång till dator: Logga in på den webbaserade hälsoenkäten via länken på FRKs hemsida under fliken Hälsa, välj Samarbetsprojekt med HundGenetikGruppen, Delstudie 1 och fyll i enkäten längre ner på sidan. Var noga med era kontaktuppgifter. Uppgifterna kommer att hanteras av ett begränsat antal personer som följer SKK:s etiska riktlinjer som finns för avelsråd.

3.      Uppmaning att göra en uppföljning av hundens hälsa kommer via email (eller brev om det inte fungerar) efter ca 1 år. Dessa behöver ni inte komma ihåg själva. Detta sker sedan löpande med 1 års intervaller. Omfattningen i enkäterna kommer att variera beroende på ålder hos hunden.

4.      Vid frågor, vänd er till avel@frk.nu eller ring Katarina på 0732-367037.

 

Det är otroligt viktigt att från början vara inställd på att delta under hela hundens livslängd som vi hoppas ska vara minst 10 år. Om hunden avlider innan dess är det mycket viktigt att orsak (antingen diagnos eller antagen orsak) meddelas projektet via delstudie 2.

 

På klubbens hemsida kommer information fortlöpande om projekten.

 

Vi hoppas och tror att många vill delta.

Detta är en unik studie som vi hoppas ska ge oss många svar på hur vi kan få en friskare flatcoated retriever i framtiden.

 

 

Avelsrådet