FLATMÄSTERSKAPET 2013
Uppdaterad:
2013-08-17
kl 11:12
HEM

 

 

 

 

PM Flatmästerskapet 10-11/8 2013

När ni kommer så ska ni anmäla er till sekretariatet där ni får er nummerlapp. OBS Alla får ett individuellt start/katalognummer (1-450). Ni har alltså inte det nr som nu står på hemsidan. Vi har lottat startordningen.

Katalog finns att köpa för 40:-

Sekretariatets öppettider:
Fredag 14:00 – 19:00
Lördag 05:30 – till tävlingarna slutar
söndag 07:00 – till prisutdelningen

Samling lördag 07:00 vid sekretariatet.

Samling söndag 08:00 vid sekretariatet.

Strykningar tas emot av kommissarien via mail
kommisarie.fm@frkbergslagen.se eller på tel 073 640 1998

Återbetalning sker enligt ssrks B-provs regler.
Vet intyg skickas till:
Viktoria Collén
Åsgårdsgatan 15
72355 Västerås 

Veterinär kommer att finnas på plats under helgen tel: 0761-96 45 71

 

Blodprovtagning för deltagande i långtidsstudien för hundar födda 2012 kommer att erbjudas under lördag och söndag. Mer info finns på hemsidan


Hur man vinner FM!

Fredag KL 17:00 vid sekretariatet

Peter Flinck håller i en Gratis information om vad man ska tänka på när man startar på WT/FM

anmäl ditt intresse till kommisarie.fm@frkbergslagen.se

Lunch till domare och funktionärer kommer att serveras på stationerna, räkna med ett kortare uppehåll.

Gratis parkering!
Vid båtuppläggningsplatsen mellan Lövudden och Mälarcampingen finns det parkering.

OBS!
INGA HUNDAR I VARMA BILAR - vi följer SKKs regler och är skyldiga att anmäla tillbud

 

 

 

Afterhunt!
På lördag kväll kan ni äta, umgås och lyssna på trubadur. Förboka matbiljetter via mail till Viktoria. ekonomi.fm@frkbergslagen.se senast 31/7.
Din anmälan är bindande, skicka antal personer som vill äta till

Om ni behöver komma i kontakt under helgen.

Provledare Sören Svärd          070-588 3945
                  Jonas Collén

Kommissarie Annica Stensson 073-640 1998

Vi önskar er en trevlig helg tillsammans med era hundar och likasinnade.

 

Välkomna önskar vi som jobbar med FM

 

 

 

 

 

 

Information regarding Flatmästerskapet 10-11 August 2013

On arrival, please report to the secretariat where you will be provided with your starting number. All participants will have an individual starting number (1-450). This will not be the same as on the homepage. The starting order has been drawn.

 

Catalogs can be bought for 40:-

Secretariat opening hours:
Friday           14:00 – 19:00
Saturday      05:30 – until the end of the competitions
Sunday        07:00 – until price award

Assembly Saturday 07:00 at the secretariat.

Assembly Sunday 08:00 at the secretariat.

Veterinary will be on site during the weekend, telephone number +46-761-96 45 71

 


Bloodsampling for participants to the longtime study for dogs born in 2012 will be offered during Saturday and Sunday. More information can be found on the homepage.


How to win FM!

Friday at 17:00 hours at the secretariat:

Mr. Peter Flinck will share information on what to think of when entering a working test such as FM.

Report your interest to kommisarie.fm@frkbergslagen.se

Lunch to judges and helpers will be served on the grounds, please allow a short break for this.

Directions

 

Staying on Mälarcampingen

To find Mälarcampingen in Västerås, turn of the highway E18 at Bäckbymotet (same exit as road 66) and drive towards the harbour (Hamnen).
Continue straight towards Barkarö/Tidö Lindö for about
5 kilometers until you see a sign on your right "Mälarcampingen".

 

Parking at Lövudden and Mälarcampingen

To find the parking at Lövudden, turn of the highway E18 at Bäckbymotet (same exit as road 66) and drive towards the harbour (Hamnen).
Continue straight towards Barkarö/Tidö Lindö for about 5 kilometers until you see a sign on your right "
Lövudden".

Turn left and follow the directions to your parking space.

Parking at Mälarcampingen, drive as above but continue to sign "Mälarcampingen".

We have free parking

 

Free parking!
There is parking space at the area for putting up boats between Lövudden and Mälarcampingen.

PLEASE OBSERVE!
NO DOGS IN HOT CARS – we abide by Swedish Kennel Club rules and are forced to report incidents.

Afterhunt!
Om Saturday evening, you can meet people, eat and listen to a troubadour. Book your tickets per email to ekonomi.fm@frkbergslagen.se  at the latest by July 31.
Your booking is binding, email how many persons who want to eat.

If you need to get in contact during the weekend:

Testleader Sören Svärd          070-588 3945
                  Jonas Collén

Commissioner Annica Stensson 073-640 1998

We wish you a pleasant weekend together with your dogs and like-minded.

 

We who work with FM wish you Welcome!

 

 

Vägbeskrivning

 

Boende på Mälarcampingen

För att hitta till Mälarcampingen i Västerås svänger ni av E18 vid Bäckbymotet (Erikslundavfarten till 66:an) och kör mot Hamnen. Åk rakt på mot Barkarö/Tidö Lindö

i ca 5 kilometer tills ni ser skylt Mälarcampingen på höger sida.

 

Bilparkering på Lövudden och Mälarcampingen

För att hitta till bilparkeringen på Lövudden svänger ni av E18 vid Bäckbymotet (Erikslundavfarten till 66:an) och kör mot Hamnen. Åk rakt på mot Barkarö/Tidö Lindö

i ca 5 kilometer tills ni ser skylt Lövudden på höger sida.

Sväng vänster och kör till anvisad parkering.

Parkering Mälarcampingen kör som ovan men fortsätt till skylt Mälarcampingen.

Vi har fri parkering.

 

STARTLISTOR OCH KARTA KOMMER EJ ATT PUBLICERAS I FÖRVÄG. VI BEKLAGAR ATT FELAKTIG INFORMATION GÅTT UT I PM.

KARTOR FINNS PÅ PLATS.

KATALOG MED STARTANDE FINNS ATT KÖPA.