FLATMÄSTERSKAPET 2013
Uppdaterad:
2013-08-17
kl 11:12
HEM

Samtliga klasser kommer att gå som WT. 4 rutor varav en dubbelruta,
alla skall starta på samtliga rutor.

Grundomgången är på dummies, vilt förekommer i finalerna.

Lördag UKL, NKL, ÖKL, VKL. 

 

Söndag EKL och finaler

Klassindelning

Unghundsklass (UKL)
Denna klass är öppen för hund som senast Flatmästerskapets första dag har uppnått 9 månaders ålder, men ej fyllt 24 månader.

 

 

 

Nybörjarklass (NKL) Öppenklass (ÖKL) Elitklass (EKL)
Klassindelning enligt SSRK:s B-provs meriter

 

 

Veteranklass (VKL)
Denna klass är öppen för hundar som OBS! har uppnått en ålder av 9 år senast på flatmästerskapets första dag. Veteran klassen har samma uplägg som övriga klasser.
Veteranklassen går ej till final.
Veteranvinnare utses på poäng från grundomgången.

Förtydligande ang klasstillhörighet

Ukl är till för hund under tjugofyra månader. Kan ha tagit pris i samtliga klasser. Endast åldern begränsar tillhörigheten.

Nkl för hund som är älder än 24 månader. Har ej startat i Ökl

Ökl för hund som har meriter i lägre klass som kvalificerar för denna klass. Ej startat i Ekl

Ekl för hund som tagit meriter i ökl som kvalificerar för start i denna klass.

Vkl för hund äldre än 9 år.

 

Här kan du läsa mer om regler mm:
http://www.frk.nu/aktiviteter/flatmästerskapet-9896661
 

Provledare:
Sören Svärd, provledare.soren@frkbergslagen.se 070-588 3945
Jonas Collén provledare.jonas@frkbergslagen.se

Kommissarie:
Annica Stensson, kommisarie.fm@frkbergslagen.se 073-640 1998

Anmälningar/Sekretariat:
Annica Stensson
Åse Rönnblom
Kristina Pettersson